Witamy, dzisiaj mamy: poniedziałek, 06 kwiecień 2020
Strona główna arrow Treningi
Treningi

Warunki zgłoszenia, uczestnictwa, odwołania i zabezpieczenia treningu na torze.

1.  ZGŁOSZENIE DO TRENINGU

1.1.  Procedura zgłoszenia do treningu:

a)  potencjalni uczestnicy treningu otrzymują minimum 1dzień przed treningiem informację o treningu w

postaci wiadomości SMS lub telefonicznie.

b)  odpowiedź na wiadomość z informacją o treningu powinna nastąpić najpóźniej do godziny 18.00 na 1 dzień

przed treningiem.

c)  brak odpowiedzi na wiadomość z informacją o treningu traktowane jest jako rezygnacja z danego treningu.

d)  o uczestnictwie w treningu decyduje kolejność zgłoszeń.

e)  pierwszeństwo w treningu mają osoby zrzeszone w AKŻOld Boys Speedway Club Bydgoszcz.

1.2.  W treningu mogą uczestniczyć osoby niezrzeszone w  AKŻ Old Boys Speedway Club jednakże muszą być spełnione

poniższe warunki:

a)  osoba ta musi posiadać ważne badania w książeczce sportowo - lekarskiej

b)  osoba ta musi posiadać polisę NNW na dzień treningu

c)  osoba ta musi wpłacić opłatę za dany trening plus 50 PLN

d)  osoba niezrzeszona w klubie może wziąć udział w treningu tylko wtedy, jeżeli są wolne miejsca w danym

treningu.

2.  UCZESTNICTWO W TRENINGU

2.1.  Uczestnicy treningu stawiają się na miejscu treningu minimum na 30 minut przed rozpoczęciem treningu.

2.2.  Opłata za trening uiszczana jest u organizatora treningu od razu po przyjeździe uczestnika na miejsce treningu.

2.3.  Osoba, która zgłosiła się do treningu, a następnie na niego się nie stawiła nie informując wcześniej organizatora

treningu o swojej nieobecności, zobowiązana jest douiszczenia opłaty za trening w kwocie jaka była przyjęta w

danym treningu.

2.4.  Jeżeli osoba, która nie zgłosiła nieobecności w treningu nie uiści opłaty jaka była przyjęta w danym treningu

zostanie zawieszona w treningach do momentu uiszczenia tejże opłaty.

2.5.  Rezygnacje udziału w treningu można zgłosić u organizatora treningu do godziny 10.00 dnia, w którym trening ma

się odbyć.

2.6.  Zakładana minimalna liczba uczestników w treningu to 8 osób, natomiast maksymalna liczba to 20 uczestników.

a)  minimalna liczba uczestników może ulec zmniejszeniujeżeli wszyscy chętni wyrażą zgodę na poniesienie

większych kosztów treningu.

3.  ODWOŁANIE TRENINGU

3.1. Trening może zostać odwołany przez organizatora z przyczyn niezależnych od organizatora takich jak:

a)  złe warunki pogodowe

b)  zły stan toru

c)  innej imprezy organizowanej przez gospodarza obiektu

d)  na zbyt małą liczbę chętnych do uczestnictwa w danym treningu

e)  i innych

4.  ZABEZPIECZENIE TRENINGU

4.1.  Zabezpieczenie treningów jest ustalane losowo na pierwszym treningu w danym sezonie.

4.2.  Zabezpieczający trening powinien dopilnować aby na treningu znajdowały się takie osoby jak:

•  obsługa bramy wjazdowej na tor (2 osoby)

•  obsługa taśmy startowe( 1 osoba)

•  wirażowy /chronometrażysta (1 osoba)

4.3.  Osoba, która miała wyznaczone zabezpieczenie treningu ale nie wywiązał się z tego obowiązku zostaje ukarana:

a)  karą pieniężną w wysokości 50 PLN (na cele statutowe klubu)

b)  zabezpieczeniem kolejnego treningu

c)  w przypadku nie uiszczenia kwoty 50 PLN zostaje zawieszona w treningach do momentu uiszczenia tej

opłaty

4.4.  Jeżeli trening zostaje odwołany, to osoba zabezpieczająca automatycznie zostaje zwolniona z tego obowiązku i

 

przechodzi na koniec listy osób zabezpieczających trening.

 

 

REGULAMIN TRENINGÓW DO POBRANIA TUTAJ

Old Boys Speedway Club Amatorski Klub Żużlowy
ul. Nakielska 45 85-219 Bydgoszcz POLSKA tel./fax +48 52 321 77 93
NIP 967-122-94-50 REGON 340070106

© 2006-2012 Projekt i Wykonanie: SeydaStudio.pl